223-1414

מגדל בשמים, כסף, גרמניה, סוף המאה ה19- תחילת המאה ה20

Silver Bessamim (spice) tower, Germany, late 19th early 20th century

Start Price: $