223-1449

חנוכיה לנרות שמן, כסף, גב עם חריטת זוג אריות, מנורה וכתר תורה

Silver Chanukah oil lamp, engraved back with lions, Menorah and Torah crown

Start Price: $