223-1523

שבעה אישורים מבתי דין רבניים בכל העולם, שנות ה30-80, עם חתימות רבנים חשובים

Seven authorizations of Rabbinical courts from around the world, 1930's-80's, with signatures of prominent Rabbis

Start Price: $80