223-1525

אחד עשר גיטי שליחות עם שטר השליחות בחתימת הדיינים, שנים 1945-1980, יחד עם חמישה שטרי שליחות ללא הגט

Eleven messenger divorce get with messenger Shtar signed by rabbinical judges, 1945-1980, and five messenger Shtarot without the Get

Start Price: $100