223-1529

שבעה דפי תפילה, הספדים הולנד, תחילת המאה ה20 עד שנות ה30

Seven prayer sheets, eulogies, Netherlands, 20th century till 1930's

Start Price: $120 Sold for: $120