223-1530

פזמון שאומרים אותו בשלוש רגלים קודם הוצאת ס"ת, דף תפילה, הוצ Express, פאס מרוקו

Pizmon She/Omrim Oto Beshalosh Regalim Lifney Hotsaat Sefer Torah, prayer sheet, Express publ. Fes, Morocco

Start Price: $25 Sold for: $25