223-1534

חידושי הריטב"א, עם חותמות וכיתובים ביד

Hidushey Haritba, with stamped signatures and writings

Start Price: $25