223-1539

ספר אור לפארו עם דרך החיים על הלכות פסח, בארטפלד Bartfeld תרס"ד 1904, עח דף

Sefer Or L/Peero, im Derech Hachaim on Pesach laws, Bartfeld, 5664, 1904, 78 p.

Start Price: $50