223-1540

ספר בינה לעתים, חלק ראשון, ברין תקנ"ט 1799 הדפסה שלישית, סב דף, פגמים, חותמות ספריה ואחרות

Bina L'etim, 1st part, Berlin, 5559, 1799, 3rd edition, 62 pages, damages, library stamp and others

Start Price: $40