223-1542

ספר גפי אש ביאור על ש"ס מסכת עירובין מסדר מועד, יחד עם קונטרס כתבי א"ש, גאלאנטא, תרפ"ו 1926, קנ עמ

Sefer Gafey Esh, interpretation on Mishna, Iruvin tractae of seder Moed, with Kitvey Esh, Galanta, 5686, 1926, 150 p.

Start Price: $25