223-1543

ספר ישיבה של מעלה, כפור, ג'רבה, דפוס עידאן, שנות ה30

Sefer Yeshiva Shel Mala, Kippur, Idan Press, Djerba, 1930's

Start Price: $25