223-1544

ספר תנובת ה', חלק ראשון ושני כרוכים יחד, מאד פגום, דפוס יעקב חדאד, ג'רבה, תרצ"ו 1936

Sefer Tnuvat Hashem, first and second parts bound together, severely damaged, Yaacov Hadad press, Djerba, 5696, 1936

Start Price: $40