223-1546

ספר ראשית בכורים חלק ראשון שו"ת, וילנא תרכ"ט 1869, עג דף, יחד עם ספר מחנה חיים חלק שני על או"ח, ר' חיים פישל, אונגוואר, תרל"א 1871, נה דף (נזקי עש)

Sefer Reshit Bikurim part one, Vilna 5629 1869, 73 p., with Sefer Machane Haim, part two on Orach Haim, R' Haim Fishel, Unguar, 5631 1871, 55 p. (moth damage)

Start Price: $25