223-1549

ספר בית נאמן, דפוס ברגדין ונציה, שפ"א 1621, חתימות בעלים של התקופה (פגמים)

Sefer Beit Neeman, Bragadin press, Venice, 5381, 1621, with owners' signature from the period (damaged)

Start Price: $200