223-1550

ספר בית אברהם, חידושי הלכות וארשה, תרנ"ט 1899, צה דף

Beit Avraham, Hallachic innovations, Warsaw, 5659 1899, 95 pages

Start Price: $50