223-1551

ספר פני יהושע, ורשה , תרכ"א 1861 עם כיתוב בכתב יד והגהות, וחותמת של הרב קאלעדיצקי

Pnei Yehoshua, Warsaw, 5621, with handwriting and proofs, and a stamp of Rav Kaleditsky

Start Price: $50