223-1552

כתבי קדש עשרים וארבעה חלק חמישי, כתובים, כולל תהילים ומשלי, דפוס הרברט מורץ נתן שריפטגיססער, ורשה, תרכ"ב (1862), תק"ח דף

Kitvei Kodesh, Esrim Vearbaa, part five Ketuvim, incl. Tehilim and Mishley, Herbert Mortz Nathan Schriftgisser, Warsaw, 5622 1862, 508 sheets

Start Price: $40