223-1560

יגל יעקב, כרוך עם בן איש חי חלק הדרשות, ירושלים, כנראה תר"ס

Yagel Yaacov, bound with Ben Ish Hai, the sermon part, Jerusalem, c. 1900

Start Price: $25