223-1561

ספר ידי אליהו, שו"ת בדברי תורה, ירושלים , תר"צ 1930

Sefer Yedey Eliahu, Q+A on the Torah, Jeruslem, 1930

Start Price: $40 Sold for: $40