223-1563

סדר ברכות כמנהג קק איטליאני לשבת ויו"ט וספירת העומר, כולל הגדה של פסח עמ סח, ליוורנו תקצב 1832, דפוס אוטולינגי וינוגרד 801 לא מופיע באוצהג

Seder Brachot according to KK Italiani custom for Shabbat V/Yomtov, and Sfirat Ha/Omer, incl. Pesach Haggada (p. 68), Ottolingi press, Livorno 5592 1832 (Vinograd 801, is not in Otsar Hagadot)

Start Price: $200