223-1564

בית האוצר, באורים בתנ"ך, לעמברג , תר"ז 1847

Beit Ha'otzar,interpretation on the Torah, Lemberg, 5607 1847

Start Price: $25 Sold for: $25