223-1565

ספר תכלת מרדכי, דרושים למברג תרנ"ב, 1892, יחד עם פרי יצחק על מסכתות שונות (חסר)

Sefer Tchelet Mordechai, sermons, Lemberg, 5652, 1892, with Pri Itshak on various tractaes (missing)

Start Price: $40