223-1566

ספר משמרת אלעזר, ביאורים ודינים שונים, מונקאטש, תרנ"ז 1897, קלז דף

Mishmeret Elazar, various exegeses and precepts, Mukacheve, 5657 1897, 137 pages

Start Price: $25