223-1567

ספר שמן אפרסמון על התורה מונקאטש, תרנ"ט 1899, קל דף

Shemen Afarsemon Al Hatorah, Mukacheve, 5659 1899, 130 pages

Start Price: $25