223-1568

ספר פורת יוסף והוא חידושים על שלשים סוגיות הש"ס, מונקאטש, תרס"א, 1901, מד דף

Sefer Porat Yosef, innovations on thirty issues of Mishna, Mukacheve, 5661 1901, 44 p.

Start Price: $25