223-1569

ספר בית נפתלי ונלוו אליו אמרי שפר, מונקאטש, תרס"ו, קיד דף

Beit Naftali, with Imrey Shefer, Mukacheve, 5666, 114 pages

Start Price: $25 Sold for: $25