223-1570

ספר תורת אלי, על חמשה חומשי תורה, מונקאטש, תרע"ב 1911, פ דף חתימת בעלים

Torat Eli, on the 5 Chomshei Torah, Mukacheve, 5672 1911, 80 pages

Start Price: $25