223-1571

אוצר החכמה והמדע, עשרה מאמרות ניו יורק, תרנ"ד 1894, יחד עם עשרה מאמרות , אלימלך רוס, דראהביטש, תרנ"ב 1892

Otsar Hachochma Ve/Hamada, NY, 1894, with Asara Maamrot, Elimelech Ross, Drohvitch, 5652 1892

Start Price: $25 Sold for: $25