223-1572

ספר רפאל המלאך, פיוטרקוב, תרע"ב 1912 , נייר חום , מתפורר

Raphael Hamal'ach, Pyoterkov, 5672, 1912, brown paper, dismantling

Start Price: $25