223-1573

בית משולם, חידושים, יחד עם כבוד הבית, פיטריקוב, תרס"ה, בנין יהושע, חידושים על התלמוד לר' יהודה אלטר וילדמן יפה נוף, לא שלם, ורשה, תרס"ח 1908

Beit Meshulam, innovations, with Kvod Ha/Bait, Piotrikov, 5665, 1905, Binyan Yehoshua, on the Talmud by R' Yehuda Alter Wildman, Yefe Nof (incomplete), Warsaw 1908

Start Price: $40