223-1575

ספר מנחת יעקב, דרשות על שבתות מועדים וחגים, צפת, תרע"ד 1914

Sefer Minchat Yaakov, sermons on Shabbatot, Moadim Ve/Khagim, Safed, 5614 ,1914

Start Price: $50 Sold for: $50