223-1583

תורה נביאים וכתובים, עברית עם פרוש לטיני Biblia Hebraica, Johanne Leusden, Amsterdam, 1705

Torah Nevi'im K'tuvim, Hebrew with Latin interpretation, Biblia Hebraica, Johanne Leusden, Amsterdam, 1705

Start Price: $150 Sold for: $150