223-1585

חמישה חומשי תורה (עשרים וארבעה לפי סדר הפרשיות פתוחות וסתומות, עם לוח פרשות בסוף, אמשטרדם, 1701 Biblia Hebraica, Amsteladami, MDCCI

Biblia Hebraica, Amsteladami, MDCCI, with table of Parashot at the end

Start Price: $150 Sold for: $150