223-1590

יהדות צרפת, קובץ מסות ומאמרים הוצ' מחברות, פאריז, תשי"א, 1951, 198+1 עמ'

Yahadut Tzarfat, anthology of essays and articles, Machbarot publ. Paris, 5711 1951, 198+1 pages

Start Price: $40