223-1592

מן המוקד, קול דמי אחים תעודות מגיטאות, ת"א, תש"ג-1943

Min Ha'moked, Dmei Achim Te'udot M'geta'ot, Tel Aviv 5703 1943

Start Price: $25 Sold for: $35