223-1596

לוט תעודות ומכתבים של שבוי מלחמה, שהיה קצין יהודי בצבא פולין, כלוא במחנה קצינים יהודים ב Murnau, Bavaria, כולל מכתבים ששלח לאשתו שהיתה בגטו לודז, שהוחזרו בחלקים אחרי חיסול הגטו, פניות לגורמ

Documents and letters by a jewish officer in polish army, who was a prisoner of war in a camp for jewish officers in Murnau, Bavaria, incl. letters for his wife, who was in ghetto Lodz,

Start Price: $2200