223-1600

חמישה דפי לוחות שנה עם תפילות דפוס אוזן, טוניס, לשנים ת"ש, תש"ט, תשט"ו, תשכ"א, תשכ"ד

Five calendar pages with prayers, Uzan press, Tunisia, for the years 5700, 5709, 5715, 5721, 5724

Start Price: $50 Sold for: $50