223-1601

לוח "עיבור השנים", משנת תק"ל עד לשנת תשט"ז 1956, פירוט מלא לכל החגים, ראשי חודש ומספר ימים שבכל שנה, נעשה ע"י אברהם אדלר "איכר במנחמיה ישראל" כת

Intercalation calendar, from the year 5530 till 5716 1956, detailed account of of holidays, Rashei Chodesh and number of days of each year, by Avraham Adler "Farmer of Menachaiya ,Israel

Start Price: $150