223-1603

ששה פרסים יהודים שונים, הודפסו בגרמניה תחילת המאה ה20 עבור השוק היהודי האמריקני: משפט שלמה, שמשון, משה בתיבה, מכירת יוסף, אחרית הימים והיהודיה

Six different labels, printed in Germany, early 20th century, for the Jewish American market

Start Price: $30