223-1604

ששה עשר פרסים שונים, הודפסו בגרמניה תחילת המאה ה20 עבור השוק היהודי האמריקני, בנושאים הווי יהודי וסיפורי התורה

16 different labels, printed in Germany, early 20th century, for the Jewish American market

Start Price: $80 Sold for: $80