223-1605

ששה פרסים יהודים שונים, הודפסו בגרמניה תחילת המאה ה20 עבור השוק היהודי האמריקני: שמחת תורה, סוכות (2), הנחת תפילין, כפרות, חתונה

6 different labels, printed in Germany, early 20th century, for the Jewish American market

Start Price: $30