223-1608

מכתב תלונה לרבנות הראשית על חיתון בת בלי רשות הוריה, ירושלים, תר"פ

Letter of complaint to the head Rabbinate regarding the marriage of a daughter without parental permission, 5680

Start Price: $50