223-1611

שבע שנות טובות, צלולויד ועבודות נייר מיוחדות, גרמניה, תחילת המאה ה20, עבור השוק היהודי בארה"ב

Seven new year greeting cards, made of celuloid and special paper craft, Germany, early 20th century, made for the American jewish market

Start Price: $50