223-1613

צילום, שני יהודים: האב בלבוש מסורתי, הבן בלבוש מודרני

Photograph, 2 Jews, father in traditional clothing son in modern

Start Price: $50