223-1616

אלבום של משפחה יהודית מליבק Luebek גרמניה, עם צילומים משנות ה30 וכן צילומים אחרי עליתם לארץ ישראל, אזור חיפה, אחוזה, הכרמל וכו', מאורעות תרצ"ו

Photo album of a Jewish family from Luevek Germany

Start Price: $200