223-1627

שמן על לוח, יהודי זקן עם שק חתום

Oil on panel, old Jew with a sack, signed

Start Price: $0 Sold for: $200