223-1629

שמן על לוח, יהודי עם ספר תורה חתום

Oil on panel, Jew with a Torah, signed

Start Price: $0 Sold for: $200