223-1630

אקוורל, דיוקן Rabbi Isaac Aboab da Fonesca, 1895

Aquarelle, portrait of Rabbi Isaac Aboab da Fonesca 1895

Start Price: $60 Sold for: $60