223-1631

פיגורת כסף- אלקטרופורמינג יהודי בתפילה, חתום

Silver electroforming figurine, Jew at prayer, signed

Start Price: $40