223-1632

שמן על בד, בית כנסת מעץ פולין, תחילת המאה ה20, פגמים

Oil on canvas, wooden synagogue, Poland, early 20th century, damages

Start Price: $200 Sold for: $900